TCG_meridianen

Chinese kruidenleer

Tuina massage

ProNutri voedingsanalyse

Yin/Yang filosofie en vijf elementenChinese geneeswijzen

Er zijn vijf geneeswijzen te onderscheiden binnen het geneeskundig systeem wat men de Traditionele Chinese Geneeskunde (T.C.G.) noemt.
Deze vijf Geneeswijzen zijn: Acupunctuur, Kruidenleer, Tuina-massage, Tai Chi/Chi Kung bewegingsleer en Voedingsleer. De T.C.G. is een systeem dat al ruim 5000 jaar oud is en ontstaan is door nauwkeurige observatie van de mens, de natuurverschijnselen en de relatie daartussen.

De belangrijkste concepten die hieruit zijn ontstaan zijn de Yin/Yang filosofie en de leer van de vijf elementen. In deze filosofie wordt de mens beschouwd als een microkosmos, een afspiegeling en een onlosmakelijk onderdeel van de macrokosmos. 
Een ander belangrijk aspect is de zienswijze dat de mens als intermediair zowel vanuit de kosmos als vanuit de aarde energetisch gevoed wordt.
Primair uitgangspunt in de T.C.G. is dat niet de ziekte wordt behandeld maar de zieke, uit balans zijnde mens.

Het belangrijkste onderdeel van de T.C.G. is de leer van de meridianen. Meridianen vormen een subtiel systeem van energiekanalen, waar de levensenergie (Qi) doorheen stroomt  en dat voor de voeding zorgt van de orgaansystemen. De T.C.G. heeft een eigen diagnostiek, fysiologie en pathologie en de belangrijke pijlers daarvan zijn: polsdiagnose, gelaatsdiagnose en tongdiagnose.

Coaching4Health is aangesloten bij ZHONG, de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde: www.zhong.nl

 

Coaching4Health is tevens aangesloten bij KAB, Koepel Alternatieve Behandelwijzen: www.kab-klachten.nl

 

Terug naar begin pagina