Stress & burnout meting


 

Varicor - Stress & burnout meting

Varicor is een meetsysteem waarmee de toestand van het autonome zenuwstelsel (AZS) vastgesteld kan worden. Bij veel chronische klachten is het AZS verstoord waarbij er sprake is van een onbalans tussen het sympatisch en het parasympatisch zenuwstelsel. Deze meting is een maat voor de hoeveelheid stress die in het lichaam aanwezig is en hoe vol of leeg de  accu is. Bij stress, burn out, overspannenheid en chronische klachten is er vrijwel altijd sprake van zo'n onbalans, waarbij de hypothalamus en de bijnieren niet goed functioneren. Dit noemen we de HPA-as. De hypothalamus bestuurt het hormonale systeem, het AZS, regelt het verwerken van emoties en verwerkt prikkels uit de omgeving om vervolgens en adequate respons te produceren. Als het autonome zenuwstelsel niet evenwichtig functioneert wordt ons hele systeem verkeerd aangestuurd en blijven klachten aanwezig. Met behulp van middelen en adviezen kan het AZS worden hersteld. 

Met de Varicor kunt u:

  • Vaststellen hoe de toestand is van het vegetatief zenuwstelsel.
  • Betrouwbaar vaststellen of er sprake is van stress.
  • De mate van verstoring tussen het sympathisch en het parasympathische zenuwstelsel nauwkeurig bepalen.
  • Effectieve therapie inzetten met behulp van de voorgeprogram- meerde therapie adviezen.
  • Relaties leggen tussen de ingewonnen informatie en de meridianen met behulp van Prognos.
  • Hartdefecten vroegtijdig identificeren en hartfalen voorkomen.
  • bij (top)sporters vaststellen of de trainingen met de juiste intensiteit plaatsvinden en in welke mate er herstel opgetreden is na intensieve trainingen.
  • bij (top)sporters dreigende overtraindheid vaststellen en voorkomen.
  • Bepalen op welke afdelingen binnen een bedrijf sprake is van stress en welke werknemers het meeste stress hebben.
  • Binnen een bedrijf het ziekteverzuim terugdringen en het dreigend overspannen raken vroegtijdig signaleren.

Grafiek van een patiënt met slechte hartfrequentie-variabiliteit

Grafiek van een patiënt met slechte hartfrequentie-variabiliteit

Grafiek van een patiënt met goede hartfrequentie-variabiliteit

Grafiek van een patiënt met goede hartfrequentie-variabiliteit

 

Terug naar begin pagina