Ger Brouwer - ervaring en achtergrond

 


 

Coaching

 

Wat is coaching?

Als coach van Coaching4Health bied ik ondersteuning bij het in balans brengen en vitaliseren van uw leven.
Coaching is een vorm van begeleiding die gericht is op het optimaal functioneren van de cliënt, gekoppeld aan het verwezenlijken van de doeleinden die hij of zij zich stelt.
Dat kan bijvoorbeeld zijn het herstel van gezondheid, het verbeteren van een relatie of het kiezen van een nieuwe richting in je loopbaan.
Als coach loop ik een tijdje mee op je levenspad, waarbij ik je ten alle tijde in je waarde zal laten. Respect en liefde voor het unieke leven van een ander is mijn innerlijke houding in mijn wijze van coaching.

 

Coaching is gericht op ontwikkeling en resultaat

In mijn wijze van coachen is er sprake van gelijkwaardigheid, waarbij  ieder zijn specifieke inbreng heeft om zo een gezamenlijk eindresultaat te bereiken. In die zin is coaching zowel gericht op resultaat als op de persoonlijke ontwikkeling van diegene die gecoached wordt.
Ontwikkeling is zowel gericht op inzicht krijgen in je persoonlijkheid en de overtuigingen en conditioneringen die je vitaliteit belemmeren, als op het in contact komen met wie je in essentie bent om zo vanuit bezieling je talent en kwaliteiten vorm te geven. 
Voor het verwezenlijken van doeleinden moet de cliënt zich de vraag stellen: “Wat wil ik bereiken” en “Hoe kan ik dat bereiken”?

 

Coaching heeft te maken met zelfsturing en autonomie

Als coach anticipeer ik op wat de cliënt wil. Hierin is al te onderkennen dat het gaat om evenwaardigheid; als coach ben ik niet degene die weet wat er moet gebeuren.
Je hebt zelf immers de bronnen in je om je doelen te bereiken.
Het gaat primair om inzicht en zelfsturing, waarbij coaching erop is gericht om hetgeen  iemand in potentie in zich heeft levendig te maken en aan te wenden om zo tot optimale prestaties te komen.

Zelfsturing heeft ook te maken met verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven; je eigen leven in handen nemen, nieuwe en uitdagende doelen formuleren en bereiken en je potentieel - datgene wat je in je hebt - tot ontwikkeling te brengen zodat je leven vitaler wordt en het gevoel krijgt dat je in de “flow” van het leven terecht komt.

Nadat een doel is vastgesteld, gaat het er vervolgens om een stappenplan te ontwikkelen. Een stappenplan is het uitzetten van verschillende fasen om tot het gewenste doel te komen.


Coaching heeft te maken met communicatie

Omdat je dankzij coaching meer inzicht krijgt in communicatieprocessen, kun je makkelijker met jezelf en met anderen communiceren.
Communicatie met jezelf houdt in dat je bewuster wordt van onbewuste zaken.
Door bewustwording kun je beter voor jezelf opkomen, bepaalde gedragspatronen ontdekken en deze veranderen.

 

Terug naar begin pagina