energiebanen


animatie

 


Prognos meet balans en energie

Prognos diagnose en therapie

Met behulp van Prognos stelt de therapeut vast welke verstoringen in het lichaam aanwezig zijn en door welke oorzaken deze verstoringen zijn ontstaan. Vervolgens wordt de oorzaak van de klachten behandeld (en niet de symptomen), waardoor deze verdwijnen. Het uiteindelijke doel is herstel van balans en energie van lichaam en geest.
In principe kunnen alle klachten met Energetische Geneeswijzen behandeld worden.
Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, allergieŽn, migraine, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen, emotionele storingen zoals angsten en depressies, ADHD, multiple sclerose en reumatische klachten.
Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de huisarts en eventueel een specialist te bezoeken.


Doelstelling: gezond zijn

Behandeling met Energetische Geneeswijzen kan de volgende doelen hebben

Klachten verhelpen en weer gezond worden.

Met behulp van Energetische Geneeswijzen worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten zijn vaak veroorzaakt door schimmels, virussen, bacteriŽn en parasieten. Ook schadelijke stoffen van buitenaf kunnen klachten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld insecticiden, kleur- en verfstoffen, medicijnresten en zware metalen. Andere veroorzakers van klachten zijn bijvoorbeeld niet- verwerkte emoties, straling van elektrische apparaten, littekens, gebitstoring en tekorten van vitamines en mineralen. Niet te onderschatten oorzaken, die bij andere behandelwijzen vaak niet ontdekt en behandeld worden, zijn miasmes, hersenkernen, chakraís en matrixstoring. Vaak ligt de oorzaak ver in het verleden en zijn patiŽnten afhankelijk van medicijnen die meestal slechts de symptomen bestrijden. Energetische Geneeswijzen herstelt het evenwicht zodat de klachten verdwijnen en medicijnen vaak niet meer nodig zijn.


Gunstig beÔnvloeden van chronische ziekten

Chronische ziekten, zoals ernstige suikerziekte en reuma zijn over het algemeen niet te genezen met Energetische geneeswijzen. De behandeling kan echter wel een goede invloed hebben en de ziekte beter beheersbaar maken. Hierdoor hebben de patiŽnten minder klachten en voelen zich aanzienlijk fitter.


Voorkomen van klachten

Lang voordat er klachten optreden zijn de energieŽn in de meridianen al meetbaar verstoord. Prognos kan deze energetische verstoringen vaststellen. Op deze manier kan de therapeut  vroegtijdig preventieve maatregelen adviseren en kunnen ziekten worden voorkomen. Preventie is dan ook zeer nuttig voor iedereen die gezond wil zijn.
Energetische Geneeswijzen en Prognos worden niet alleen gebruikt in praktijken en klinieken voor diagnose en therapie, maar zijn ook nuttig voor het optimaliseren van sportprestaties, het terugdringen van het ziekteverzuim in het bedrijfsleven en ter ondersteuning van anti-aging en life-extension programmaís in kuuroorden en gezondheids-centra.


Diagnose: op zoek naar oorzaken

De therapeut zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren, diverse vragen stellen o.a. over het gebruik van medicijnen en andere middelen.
Er wordt ook informatie verkregen door middel van tong-, gezichts- en polsdiagnostiek. Vervolgens meet hij met het Prognos-computer-analyse systeem de energietoestand en de balans van de 24 hoofdmeridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn.
Aan de hand van de meetresultaten die in duidelijke grafieken en overzichten op het beeldscherm verschijnen kan de therapeut bepalen welke meridianen een energetische verstoring hebben, door welke oorzaak deze verstoring is opgetreden en waarmee dit te verhelpen is. Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat.
Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de therapeut  een meetkring tussen de cliŽnt en het Prognos-systeem.
De cliŽnt krijgt hiervoor een bandje om de pols en de therapeut meet vervolgens via de handen en voeten de begin- en eindpunten van de meridianen.
Tijdens de meting krijgt de cliŽnt een koptelefoon op waar gedigitaliseerde signalen uitkomen met behulp waarvan de therapeut  de aanwezige oorzaken kan bepalen.
Deze signalen zijn innovatieve, uniek aan het Prognos-systeem gekoppelde Diagnose-Frequentie-Spectra die met grote nauwkeurigheid de aanwezige en te behandelen oorzaken aantonen.

meting_Prognos

 


De 15 te meten oorzaak-categorieŽn zijn:

1. Schimmels

6. Geopathie/Electrosmog

11. Miasmes

2. Virussen

7. Littekenstoring

12. Chakraís

3. Bacterien

8. Gebit

13. Hormonen

4. Parasieten

9. Psyche/Emoties

14. Vitamin./Mineralen/Aminozuren

5. Toxische Belasting

10 Hersenkernen

15. Matrix

 

grafiek_Prognos


De therapeut  zal zo nodig nog een aantal gerichte vragen stellen ter aanvulling van de meting. Vervolgens krijgt de cliŽnt informatie over de verstoringen die tot bepaalde klachten hebben geleid. Tijdens het eerste bezoek zullen alle potentiŽle oorzaken worden gemeten om een complete diagnose te kunnen stellen. Bij vervolg-behandelingen meet de therapeut die oorzaak-categorieŽn die voor het vervolg van de behandeling van belang zijn.


Therapie: herstel van balans en energie

Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeert de therapeut het natuurlijk mechanisme in het lichaam dat die verstoringen kan opheffen en dus de klachten kan wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn dromen om niet verwerkte emoties te integreren en koorts om virussen te elimineren.
Om genezing te bewerkstelligen gebruikt de therapeut o.a. de uniek aan het Prognos-systeem gekoppelde innovatieve Therapie-Frequentie-Spectra.
Deze bestaan uit effectieve combinaties van kruiden, planten, vitaminen en mineralen en de zogenoemde Vitaal-Frequenties.
Vitaal-Frequenties zijn genezende signalen die in de vorm van druppels onder de tong worden toegediend. De patiŽnt ontvangt aan het einde van de behandeling van de therapeut  een flesje van 30 ml met vloeistof, die deze Vitaal-Frequenties bevat.
Deze druppels worden dagelijks, gedurende vier tot zes weken, ingenomen om de genezing te bewerkstelligen.
Andere middelen die eventueel verstrekt worden zijn Chinese kruiden, orthomoleculaire voedingssuplementen en homeopathische middelen.
Alle gebruikte middelen zijn volledig natuurlijk en zijn in vele jaren uiterst effectief gebleken. Door het middel dat tot herstel moet leiden in de meetkring te brengen, kan de therapeut vooraf al nagaan wat het effect is op de verstoringen en of de patiŽnt het middel kan verdragen.
Er worden dus alleen middelen meegegeven die daadwerkelijk een corrigerend effect hebben. Daarnaast geeft de therapeut ook andere adviezen die het herstel ten goede komen, bijvoorbeeld voedingsadviezen.

 

grafieken_Prognos

 

Voorbeelden

Klachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Met Energetische Geneeswijzen kan de oorzaak worden opgespoord en behandeld. Hieronder staan enkele voorbeelden van veel voorkomende klachten en hun mogelijke oorzaken.

  • Hypothalamusstoring ten gevolge van hevige emoties of een mechanische schok (bijvoorbeeld aanrijding) kan leiden tot slapeloosheid, slechte concentratie, wisselende stemmingen, vermoeidheid, depressie en verzwakte afweer.
  • Bij ME of chronisch vermoeidheidsyndroom is er veelal sprake van een sluimerende virusactiviteit met name van de lever- de nier- en de miltmeridiaan in combinatie met onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met overactiviteit.
  • Bij ADHD is er vaak sprake van een voedselovergevoeligheid, specifieke tekorten, zoals vetzuren en aminozuren en een elektrosmog- of geopathie belasting met invloed op de hersenen.
  • Een allergie is een storing van het immuunsysteem ontstaan door ťťn of meerdere van de 15 oorzaak categorieŽn die met het Prognos-systeem vast te stellen en op te heffen zijn.
  • Constitutioneel eczeem gaat meestal gepaard met een niermeridiaan-storing, waarbij er sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcosemiddelen of verfstoffen in combinatie met niet geÔntegreerde emoties.
  • Bij fibromyalgie is er sprake van een spiermetabolisme storing door een combinatie van een sluimerende virus-activiteit, onverwerkte emoties met hypofyse-storing en een levermeridiaan-storing die door allerlei oorzaken, meetbaar met Prognos, ontstaan kan zijn.
  • Multiple Sclerose gaat veelal gepaard met een zware metaalbelasting, een virusbelasting en een ernstige geopatische/elektrosmog belasting.
  • Bij spastische dikkedarm klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in combinatie met een pathogene schimmel-, virus-, bacterie- en/of parasietactiviteit.
  • ReumatoÔde arthritis wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortelkanaalklachten, een dikkedarm- en levermeridiaanstoring en een pathogene bacterieactiviteit in de darmen.

Als een ziekte erfelijk aanwezig is, kan deze erfelijke zwakte geactiveerd worden door elk van de 15 oorzaakcategorieŽn. Door de aanwezige oorzaken te elimineren kan de erfelijk aanwezige ziekte voorkomen of afgeremd worden. Afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt, leidt dit tot een bepaalde mate van verbetering of genezing.

 

Terug begin pagina